Назад

БТПП участва в конференция за геополитическите промени в световен мащаб и влиянието им върху българския бизнесОсновен проблем на българската икономика е застаряващото население и липсата на висококвалифицирани кадри. Около това се обединиха участниците в четвъртата по ред конференция на Кофас по управление на риска в България на тема: „Геополитически промени и възможности за българския бизнес“

Тенденциите и промените в социалната политика  и на пазара на труда, както у нас, така и в Европа бяха изложени от вицепремиера Ивайло Калфин. Прогнозата до 2020 г. е значително нарастване на работните места за лица с висше и средно образование, а до 2030 г. - ще бъдат заети всички места, изискващи основно образование.

Едно от решенията за проблемите на пазара на труда е незабавното институционално въвеждане на дуалното образование в училищата. Доказателство за това е по-ниска безработица и по-лесно намиране на кадри от страна на бизнеса в страните, реализирали подобни проекти. Министър Калфин акцентира върху връзката  между бизнеса и държавата за справяне с проблема на безработицата.

Според Жулиен Марсили, главен икономист на "Кофас груп", очакваният растеж на икономиката на България 2016 г. е в рамките на 2,5%-2,6%. В дългосрочен план пред страната ни се очертава нужда от решаване на основни структурни проблеми, и особено свързаните с недостиг на работна ръка и висококвалифицирани специалисти, корупцията и инфраструктурата.

„Светът през последната година се промени изключително сериозно и динамично и това в огромна степен ни свари неподготвени", каза Цветан Симеонов, председател на БТПП. Това няма да се отрази добре на неподготвените икономики, правителства и фирми. Той изложи мерки, които трябва да се предприемат от страна на бизнеса - бързо да се адаптиране към новите условия, търсене на иновации, добри кадри, както и да запази вече наетите, нужна е диверсификация на пазарите и търсене на нови пазари.

В това отношение председателят на БТПП изложи факти за предприети инициативи, които са помогнали за развитие на двустранните отношения с други страни. За изминалата година Палатата е организирала над 100 бизнес делегации в чужбина за диверсификация на пазарите. От делегации, които са били на посещение в България, са покрити 26 сектора с множество двустранни срещи. В БТПП са се провели повече от 73 срещи с представители на Посолства, и търговски представителства.

„Европа ни донесе нови възможности, но покрай сериозния пазар, ние продължаваме да виждаме тежестта, която се стоварва върху европейските фирми и това е огромната бюрокрация“, посочи Цветан Симеонов и допълни "Продължават да се бълват процедури и нормативни актове, напоследък и с недобра оценка на въздействието. Бюрокрацията в Европейския съюз не работи както трябва и е далеч от очакванията и от това, което се изисква от нея.“

Цветан Симеонов посочи, че България и всъщност никоя източноевропейска страна не е сериозен международен търговски партньор. „Важно е обединяването.“ Той даде пример, че ако се обединим като Балкански регион по винопроизводство, регионът ще бъде пета сила в света.

Конференцията бе посетена от висши мениджъри и финансови директори на водещи компании, представители на институции, на мултинационалния бизнес, на малки и средни компании, на браншови и работодателски организации.


15.04.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад