Назад

БТПП и Търговската камара на Мюнхен и Горна Бавария обсъждат приоритетни направления за сътрудничествоГлавният секретар на БТПП Васил Тодоров е на делово посещение в Германия. В Търговската камара на Мюнхен и Горна Бавария той се срещна с Александър Лау - заместник-директор на дирекция "Международни икономически отношения", отговарящ за сектор Европа.

Основна тема на разговора бе обмен на информация по въпроси, касаещи професионалното и дуалното обучение, трансфера на технологии, клъстърите, взаимодействието с браншовите организации и предоставянето на услуги на бизнеса.

Посочените теми са включени като приоритетни направления за сътрудничество в заключителния протокол  на XІІI-та сесия на Постоянната междуправителствена комисия „България-Бавария“, ноември 2015 г.


15.04.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад