Назад

Екип на Европейската банка за възстановяване и развитие на посещение в ПалататаПредставители на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) посетиха Българската търговско-промишлена палата и разговаряха с председателя Цветан Симеонов. В срещата участваха Франклин Стивс, старши съветник по инвестиционен климат, Ким О`Съливън, старши правен съветник, Габриеле Лиотта, анализатор, и Лариса Манастърли, директор на офиса на банката за България.

Сред обсъжданите теми бяха характеристиките на инвестиционния климат в страната към момента, трудностите през българския и чуждестранния инвеститор, реформата в областта на обществените поръчки, лицензионните режими, приложението на търговски арбитраж и медиация, лоялната конкуренция, необходимостта от въвеждане на електронно правителство и др. теми в обсега на наблюденията на БТПП и ЕБВР.

Екипът на ЕБВР представи възможностите за съдействие от страна на Банката за подобряване на бизнес средата и корпоративното управление в България.

Председателят на Палатата заяви, че редовно се проучва виждането на фирмите и организациите, членове на БТПП, по ключови въпроси, свързани с икономическото развитие на страната. БТПП застава зад мнението на бизнеса, насърчава прозрачността и настоява за по-бързо  въвеждане на електронното правителство.

Основните области, изискващи промени, са заложени и в Насоките за дейността на БТПП, приети на последното Общо събрание.


11.04.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад