Назад

Стартира проект за подпомагане на МСП с финансови затрудненияПървата работна среща по проект PRE-SOLVE  се състоя на 29 февруари и 1 март в БТПП. Проектът се изпълнява от 15 европейски търговски палати - от България, Белгия, Италия, Испания, Кипър, Румъния, Франция и Чехия, по линия на програма „Правосъдие“ на ЕС. Водещата организация е Европалати.

Целите на проекта са създаване на условия за засилване превенцията от несъстоятелност и банкрут на МСП чрез изготвяне на пакет от мерки за установяване на финансовите им затруднения и предприемане на оздравителни действия, даващи им „втори шанс“ за запазване на бизнеса и неговото по-нататъшно развитие.

При реализиране на проекта ще се ползват добри практики, съществуващи в европейските търговски палати и свързани със създаването на Центрове за подпомагане на фирми с финансови затруднения.

Българската търговско-промишлена палата ще участвува активно при разработването на инструментите за идентификация на финансовите проблеми на МСП в затруднения, пакет от услуги за подпомагане на такива фирми и популяризиране на услугата сред МСП.

Ще бъдат проведени пилотни тестове за проверка на изработените пакети от мерки и на тази база ще се организират  услуги за МСП.

Стартирането на проекта PRE-SOLVE  съвпада със започналата у нас кампания за обществено допитване във връзка с промените в Търговския закон и създаването на нова част V с наименование  „Производство по стабилизация на търговец”. Целта на промените е чрез създаване на ефективна процедура с възможност за споразумение, постигнато преди откриване на производството по несъстоятелност, да се договори преструктуриране на задълженията, да се създадат условия за оздравяване и стабилизация на предприятието и продължаване на дейността му.

 


02.03.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад