Назад

Бизнес делегацията ни в Ташкент проведе срещи в Търговско-промишлената палата на УзбекистанБизнес делегацията, ръководена от главния секретар на БТПП Васил Тодоров, проведе срещи в Търговско-промишлената палата на Узбекистан.

Навира Дадаханова, зам.-председател на ТПП на Узбекистан, приветства българските фирми и подчерта готовността на институцията, която представлява, да съдейства на бизнеса за по-интензивни контакти.

Навира Дадаханова представи дейността на ТПП Узбекистан като очерта възможността за сътрудничество между двете палати в областта на Арбитражния съд и обучението на експерти. Тя акцентира и върху секторите от интерес за узбекските фирми, а именно: селско стопанство и хранително-вкусова промишленост (оборудване за производство и обработка на мляко и месо), химическа промишленост, инженеринг, козметика и туризъм. Подчертано бе, че България е известна с медицинския туризъм, който може да се окаже добра база за съвместно сътрудничество между двете страни. В ТПП Узбекистан има регистрирани 14 фирми с българско участие.

Васил Тодоров направи обзор на резултатите от проведения на 25 февруари бизнес форум и сподели общите очаквания на фирмите от България, участвали в него, че наличният потенциал за сътрудничество ще бъде максимално използван. Той спомена отличното взаимодействие между БТПП и ТПП на Узбекистан, основано на подписаното през 2008 г. споразумение за сътрудничество. Партньорството между двете организации се разширява и в рамките на Международната организация на работодателите и Международната търговска камара.

БТПП има за цел насърчаване на взаимните инвестиции и има добри примери от съвместна дейност и търговия между фирми от двете страни, каза Тодоров. Той посочи също, че регистрираните в БТПП фирми с участие от Узбекистан към момента са - 5 със 100% капитал и смесено участие и 9 търговски представителства. Те работят в областите: търговия с хранителни продукти, козметика, метали, производство на стъклени изделия, вина и спиртни напитки, туризъм, транспорт, строителство и др.

Главният секретар на БТПП предложи разширяване на сътрудничеството: по-активна размяна на информация, полезна на бизнеса – икономическа, статистическа, за изложения, възможности за бизнес; съвместна работа по европейски и международни проекти, регулярни посещения на бизнес делегации с организиране на двустранни срещи и запознаване с ключови бизнес обекти; обмен на добри практики и обучения на експерти.

През септември м. г. двама представители на ТПП на Узбекистан бяха на обучение в БТПП и се запознаха в детайли с работата на всички дирекции и отдели в палатата.

Българските фирми имаха възможност свободно да обсъдят конкретни въпроси по двустранната търговия и инвестиции с експертите от ТПП на Узбекистан.


26.02.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад