Назад

БТПП бе домакин на семинар за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Българската търговско-промишлена палата проведе семинар на тема: „ОТ ИДЕЯТА ДО ИНОВАЦИЯТА – START UP: ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ -  ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“.

Семинарът запозна участниците с възможностите за финансиране на проекти по грантова схема BG16RFOP002 - 1.002  „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020.

Допустими кандидати са микро-, малки, средни и големи предприятия, които имат по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения. Фирмите могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ в размер до 391 166 лв., които могат да съставляват 90% от общите разходи по проекта. Грантовата схема е отворена за прием на проектни предложения до 05.05.2016 г.

По време на семинара бяха подробно разгледани пакетът от документи, необходим при подготовката, кандидатстването и управлението на проекти по процедурата. Поставен бе акцент на често задаваните въпроси по схемата, а именно какво е иновация и как се аргументира. Обсъдиха се въпросите относно: допустимост на кандидатите, дейности, отчитане, оценяване и възможности за покриване на максимален брой точки при кандидатстване.

В семинара участваха представители на около 25 фирми от различни сектори на икономиката – информационни и телекомуникационни технологии, строителство, производство на машини и др.

Българската търговско-промишлена палата периодично ще провежда семинари свързани с актуални процедури по ОПИК, представляващи интерес за българския бизнес.

Обяви за предстоящи обучения ще бъдат публикувани на страницата на Палтата и в Инфобизнес.

 


26.02.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад