Назад

Общо събрание на Съвета на браншовите организации при БТПП

Да се подновят съвместните действия и усилия на БТПП и браншовите организации при Палатата за приемане на Закон за браншовите организации. Това реши Общото събрание на Съвета на браншовите организации към Палатата след проведена дискусия по темата. Категорично бе констатирана необходимостта от законодателно уреждане на въпроса, което многократно бе отлагано. 
 
Браншовите организации, участващи в Общото събрание отново потвърдиха подкрепата си за позицията на работодателските организации по проблемите, свързани с приложимостта на т.нар. „данък уикенд“. Те се присъединиха към исканията на работодателските организации, изразени в тяхната обща декларация по данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване.  Еднозначно бяха подкрепени посочените в документа мерки за преодоляване на проблемите.
 
Съветът утвърди Отчет за дейността си през 2015 г. и прие Обща рамка на Програма за работата му през 2016 година.
 
Избрано бе Бюро на Съвета на БО в състав:
 
Председател: 
Елица Ненчева - изпълнителен директор на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост и
 
Зам.-председатели: 
Силвия Петрова – председател на „Българска асоциация на търговците на медицински изделия“;
Пламен Иванов – председател на Национален браншови пчеларски съюз;
Миряна Калчева – член на ИС на БТПП, титуляр, отговарящ за сътрудничеството на БТПП с браншовите организации и председател на Асоциация на българските спедитори; Лъчезар Искров – член на ИС на БТПП, заместник титуляр, отговарящ за сътрудничеството на Палатата с браншовите организации.
 

26.02.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад