Назад

БТПП ще си сътрудничи с Българската мрежа за корпоративна социална отговорностБТПП и Българската мрежа за корпоративна социална отговорност подписаха споразумение за сътрудничество по време на среща, провела се на 29 февруари 2016 г. От името на БТПП председателят на Палатата Цветан Симеонов изрази готовност да съдейства за постигането на целите на мрежата и да подкрепи изграждането на една стабилна социално отговорна бизнес среда в България.
Мрежата поддържа платформа, свързваща фирмите, които искат да постигнат социално и екологично устойчив бизнес, и представителите на неправителствения сектор, които са в непрекъснато търсене на дарители за каузи с обществено значение. Същевременно мрежата се стреми да повиши информираността по отношение на необходимостта от корпоративно социална отговорност и да стимулира компаниите да поемат инициативата и да започнат да прилагат принципите на КСО. 
 
БТПП вярва е необходимостта от  популяризиране на практиките, насочени към създаване на отговорен бизнес и в частност създаването на взаимовръзки между нуждите и ресурсите на обществото и бизнеса. Г-н Симеонов изрази увереността си, че бъдещото партньорство и разсрастването на мрежата ще се отрази ползотворно  не само на обществото, но и на бизнеса, тъй като много фирми все още не познават ползите от инвестирането на средства в  инициативи със социално значение. 
 
Прилагането на подобни практики не е нещо ново за Палатата. БТПП непрекъснато доказва, че защитава и подкрепя интересите и нуждите не само на бизнеса, но и тези на обществото. Пример за това е поддръжката на градинката пред сградата на БТПП на ъгъла на ул.“Искър“ и ул.“Веслец“, а също така и инициираната от Палатата кампания за възстановяване къщата на Иван Грозев в гр. Карлово, която всеки може да подкрепи през краудфъндинг платформата „Collectim“. Въпреки че средствата за реставрирането все още не достигат, известен брой български фирми дадоха своя принос. 
 
Това е поредното доказателство, че КСО има почва в България, но е необходимо време и повишаване на информираността относно ползите, за да започне интегрирането ѝ в корпоративните стратегии.

01.03.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад