Назад

Бизнес форум, организиран от Българската търговско-промишлена палата и Агенция Узинфоинвест в Ташкент

Българската бизнес делегация, придружаваща министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министъра на икономиката Божидар Лукарски в Ташкент участва днес в бизнес форум, организиран от Българската търговско-промишлена палата и Агенция Узинфоинвест.
 
Форумът бе открит от председателя на Търговско-промишлената палата на Узбекистан Алишер Шайхов, който подчерта дългогодишното активно сътрудничество между бизнеса от двете страни и търговските палати.
 
Эльор Маджидович Ганиев, министър на външноикономическите връзки, инвестиции и търговията на Република Узбекистан поздрави участващите във форума представители на 20 български компании и над 30 узбекски организации и изрази задоволството си от отличната работа на Междуправителствената българо-узбекска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, непосредствено след провеждането на нейната четвърта сесия. Той съобщи, че са постигнати договорености за задълбочаване на съвместна дейност в областите: енергетика, околна среда, инфраструктура, хранително-вкусова промишленост, селско стопанство, строителство и насърчаване на търговско-икономическите взаимоотношения.
 
Българският министърът на икономиката  Божидар Лукарски изтъкна че разширяването на пазарното присъствие, подпомагането на българските производители и износители, подобряването на условията за достъп до чужди пазари, насърчаването и ускоряването на инвестициите и иновациите са сред основните приоритети в икономическата политика на българското правителство. 
 
Външната търговия между България и Узбекистан през последните години се характеризира с многократното нарастване на българския износ, съставен от промишлени стоки, като медикаменти, козметика, машини и апарати. През периода януари - ноември 2015 г. обаче, стокообменът между двете страни отбеляза спад с 23.7 % спрямо същия период на 2014 г., като българският износ намаля с 25.1 %, а вносът със 7.4 %.
 
Изразена бе готовност за организиране на доставки за узбекския пазар на редица стоки, сред които строителна механизация, електрическо оборудване, козметика и парфюмерия, фармацевтични продукти, дървен материал за мебелното производство, медицински изделия, медицински, хирургически и стоматологични прибори, ветеринарна апаратура, доилни машини, индустриални и лабораторни електрически пещи, леярски машини и леярски кофи.
 
Министър Павлова, която е съпредседател на Смесената междуправителствена комисия, заяви, че България разглежда Узбекистан като свой приоритетен партньор в региона на Централна Азия, с когото желае да продължи да развива приятелски и икономически отношения. Според нея има голям потенциал за развитие на двустранните търговско-икономически отношения, който досега не е оползотворен в пълна степен. Двустранният стокообмен може и трябва да се увеличи и диверсифицира, допълни още тя и отправи покана към Узбекистан да се възползва от възможностите на пристанищата във Варна и Бургас като отправна точка към европейските пазари за стоки, идващи от Централна Азия, както и от трансграничните ни коридори със страните от Балканския полуостров. Лиляна Павлова подчерта, че един от приоритетите на правителството е създаването на газов център в България, който да разпределя енергийни ресурси от Азия и Близкия изток към Европа.
 
Лазиз Шавкатович. Кудратов, директор на Агенция Узинфоинвест направи презентация на икономическия потенциал на Узбекистан. Значителният суровинен потенциал (уран, газ, нефт, злато, памук) и продължаващият демографски ръст (населението е нараснало с ок. 10 млн. за 25 год. до сегашните 31 млн.), наред с други показатели, определят Узбекистан като все по-перспективен партньор за инвестиционно и търговско сътрудничество. През 2014 г. БВП нарасна със 7-8% при годишна инфлация 6,1% по узбекистански данни (11% и повече, според чужди). 
Страната усилено работи за постигане на енергийна и продоволствена независимост и се стреми приоритетно да развива високотехнологични производства като автомобилостроене, нефтохимия, производство на битова електроника. Същевременно, правителството е акумулирало почти 25 млрд. дол. в специален Фонд за развитие, от който, наред с чуждите инвестиции,  се финансира реализацията на различни програми за развитие на инфраструктурата  „Национална магистрала”, на жилищното строителство „Жилища за млади фермери”, на текстилната промишленост, електрониката, фармацевтиката и др. 
 
Главният секретар на Палатата Васил Тодоров направи представяне на възможностите за правене на бизнес в България и приоритетите на страната в областта на инвестициите. Акцент в неговото изказване бе поканата към компании от Узбекистан да инвестират в България. Г-н Тодоров подчерта положителните аспекти в икономическата и бизнес среда, стабилността по отношение на валутната система, ниските данъци – корпоративен и подоходен, доброто географско положение на страната и др. Всички тези предпоставки гарантират интензифициране на търговските и икономически връзки между България и Узбекистан. Презентация тук.
 
Участниците във форума бяха запознати с възможностите за приватизация в Узбекистан. През пролетта на 2015 г. е стартирана амбициозна програма за приватизация на 1247 предприятия /16 в нефтената и газовата промишленост, 14 в хранителната промишленост, 4 от химическата промишленост и др. области /, банки и застрахователни компании. Перспективите за развитие на износа на узбекски стоки на българския пазари и общите точки в сътрудничеството в областта на съвместното производство на строителни материали също са били разяснени. Повече информация тук
Една от туристическите компании от България, участващи във форума съобщи, че в рамките на посещението е подписала договор с местен партньор за обмен на туристи и в периода юни – септември 2016 г. по отсечката Бургас-Ташкент ще се осъществят чартърни полети.
 
Форумът продължава с двустранни срещи в секторите: строителство, инфраструктура, транспортно-строителна техника, туризъм, недвижими имоти, козметика, хранително-вкусова промишленост, специална продукция и др.
 
Официалната делегация, в която са включени министърът на икономиката Божидар Лукарски, зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков, зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия Мариета Захариева, народни представители от Парламентарната комисия за приятелство с Узбекистан, начело с председателя Найден Зеленогорски, ще проведе редица срещи с партньорски институции на съответните нива в Ташкент.
 
Презентация С.Х.Гафарова: ТУК
Презентация Узинфоинвест: ТУК
Презентация Узстройматериалы: ТУК
Презентция UZTE 12: ТУК
 
Утре, 26 февруари 2016 година бизнес делегацията ще посети Търговско-промишлената палата на Узбекистан.
 

 


25.02.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад