Назад

Проведен бе Българо-aрменски бизнес форумПроведе се Българо-aрменски бизнес форум, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и БТПП.

Христо Христов, директор на дирекция „Информационни технологии“ при  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изложи приоритетите на българското правителство в стремежа за внедряване и използване във всички сфери на икономиката на най-новите информационни и компютърни технологии (ИКТ). Една от целите е до 2020 г. повече от 50% от българското население да има достъп до интернет връзка със скорост 100мб./сек.

Н. Пр. Арсен Схоян, извънреден и пълномощен посланик на Армения в София сподели, че отдaва голямо значение на тази среща и също така че ИКТ сектора е приоритет в икономическата политика на Армения. В момента в Армения изучаванието на арменски език по дистанционнен път е факт, посочи посланикът.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов отбеляза доброто сътрудничество между Палатата и Посолството с организирането на подобни събития с цел намиране на нови партнъори от двете страни. Българските компании в ИКТ сектора имат свобода на действие и това отваря пред тях нови хоризонти за действие. В тази връзка БТПП има голям опит и като добър пример е електронният търговски регистър, работещ с цел улесняване на ползвателите на български и на английски език. БТПП е една от първите упълномощени палати от Международната търговска камара - Париж (ICC Paris) да издава сертификати за произход на стоки по електронен път. Друг пример за изцяло дигитализирана дейност е работата на Арбитражния съд при БТПП. Палатата е в готовност да съдейства за намирането на партнъори от Армения и България в областта на ИКТ сектора.

По време на форума презентации направиха Димитър Гюлев, член на управителния съвет на BASSCOM – Bulgarian Association of Software Companies, и Вахан Ховсепюн, директор на “New Education Technology Fund”, Армения.

Проведени бяха двустранни срещи между фирми от Армения и България. 


02.11.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад