Назад

Среща с австрийската финансова институция „HYPO NOE“

Проведе се среща между председателя на БТПП Цветан Симеонов и представители на австрийската финансова институция HYPO NOE (www.hyponoe.at ). В срещата участваха Светослав Делчев, ръководител на представителството в България, групови институционални клиенти и развитието на пазара HYPO NOE и Димитър Георгиев, прокурист към Фърст Фасилити България ЕООД (www.firstfacility.bg ). 
 
По време на разговора бяха обсъдени допълнителни услуги предлагани от HYPO NOE и Фърст Фасилити България ЕООД. Банка HYPO NOE е с висок рейтинг и е сред 10-те големи банки на Австрия. Фърст Фасилити България ЕООД се занимава основно с цялостната поддръжка на офис сгради и бизнес имоти. Компанията предлага комплексни решения за управлението на сгради и съоръжения и развива дейността си в Австрия и в цяла Централна и Източна Европа, с дъщерни дружества в Хърватска, Унгария, Румъния, България, Македония, Сърбия и др. 
 

29.10.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад