Назад

Информационен клип по проект “Медиацията среща съдиите”

БТПП продължава усилията си за въвеждане на медиацията като способ за разрешаване на спорове. Преимуществата - бързина на намиране на решение, запазване на добри партньорски отношения между страните след медиацията и др. са от голямо значение за бизнеса, който е ангажиран в правни спорове. 
 
Проектът „Медиацията среща съдиите”  се ръководи от Европалати и се изпълнява от 9 търговски палати и центрове за медиация, Европейската асоциация на съдиите по медиация в 7 страни - Испания, Франция, Белгия, Ирландия, Италия, Кипър, България. Проектът се финансира от Европейския съюз, програма Civil Justice.
 
До края на проекта – февруари 2016 г., предстои създаване на схеми или центрове за медиация в няколко съдилища в страната.
 
В тази връзка, заинтересовани от медиацията страни могат да проследят ТУК специално изготвен информационен клип.
 
За допълнителна информация: Дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 489, 8117 421
 

23.10.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад