Назад

Предложения на БТПП по повод проекта на закон за данък за общественото здравеБТПП приветства идеите за подобряване на здравословното състояние на населението, но счита че далеч по-ефективно ще бъде ако Министерство на здравеопазването концентрира усилията си към разяснителни кампании за здравословното хранене, а не към увеличаване на данъчната тежест. Тази позиция бе представена от БТПП при разглеждането в НСТС на проекта на закон за данък за общественото здраве.
 
Според БТПП с фискални мерки няма да се постигне здравен ефект, а само ще се влоши икономическата обстановка в страната и условията за бизнес и инвестиране.
 
Получаваме сигнали от наши членове от сектора на хранително-вкусовата индустрия, които имат големи притеснения, че този данък не само ще засегне производителите и търговците, но ще има отрицателен ефект като цяло върху икономиката, като ще даде отражение за повишаване на сивия сектор, освобождаване на работни места, а за някои предприятия – дори преустановяване на дейността им.
 
БТПП предлага на Министерство на здравеопазването да насочи усилията си в спазване на Регламент 1169/2011 на ЕС, като насърчи  фирмите да вписват информацията в Продуктовия каталог на сайта на GS1 България или в друг безплатен и общодостъпен сайт, за да имат потребителите информиран избор за храните, а не да са натоварени с допълнителни данъци.
 
Становището на БТПП по ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДАНЪК ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ: ТУК
 

29.10.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад