Назад

Среща с австрийски експерт по връзки с общественосттаПроведе се среща между председателя на БТПП Цветан Симеонов и Валтер Ретенмосер, експерт връзки с обществеността и лобиране, Виена.
 
Председателят на БТПП представи пред г-н Ретенмосер различните дейности на палатата и разликите във видовете членство на българската и австрийската търговски палати (в България членството е на доброволен принцип докато в Австрия членството в търговска палата е задължително за австрийските компании).
 
Господин Ретенмосер представи своята дейност и възможностите за бъдещо сътрудничество с БТПП. Две са основните сфери на дейността на неговата работа. Първата е свързана основно с връзките с обществеността на големи австрийски компании,
политически структури и др. Втората дейност е изцяло свързана с туристически стратегии на държавно ниво. Валтер Ретенмосер и неговите партнъори имат голям опит в туристическите стратегии в страните от Югоизточна Европа,  а напоследък и Узбекистан. 
 

28.10.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад