Назад

Международната стокова борса „Он-лайн“

В БТПП се състоя среща между създателя на Международната стокова борса „Он-лайн“  Джорджо Фиоренца  и Председателя на Палатата Цветан Симеонов. Срещата се осъществи по покана на БТПП във връзка с материализиране на партньорството й с италианските колеги и включването й като акредитираща организация за България във връзка с оперирането на местните фирми чрез Международната стокова борса „Он-лайн“. 
 
Чрез „Он-лайн“ платформата,  българските фирми ще могат да създават  търговски партньорства с компании от цял свят,  да  финализират  преговори и да сключват сделки  „он-лайн“. 
 
Рисковете от попадането на нелоялни фирми в пратформата са сведени до минимум, тъй като българските фирми, които  желаят да купуват или продават  през платформата ще бъдат  акредитирани от БТПП.  Платформата разполага с изключително интелигентна система за мониторинг  и контрол на контрагентите, която осигурява допълнителна сигурност  и спокойствие за фирмите.
Използването на платформата за реализиране на нови партньорства и сключване на търговски сделки  „он-лайн“ е абсолютно безплатно за членовете на БТПП.  За да бъдат „акредитирани“, те следва да потвърдят  желание за включване в международната  стокова борса „он-лайн“. След включването им в платформата, фирмите оперират сами или осъществяват търсене и предлагане на стоки чрез публикуване на оферта, включително и снимки на стоката. 
 
БТПП и администраторът на платформата ще осигуряват допълнително помощ  на фирмите при подписване на договорите, гаранция за осъщесвяване на сделката и други услуги, възникнали в процеса на осъществяване на сделките. Ползвателите на платформата ще заплащат такса от 1.5% от стойността на сделката, само при ефективно реализирана търговска сделка  през платформата.
 
В момента международната стокова борса  работи на английски език, като до 2 години администраторът на платформата  си е поставил задача борсата да заработи на всички езици на ползвателите.
 
Оперирането чрез платформата стартира официално от  1 ноември 2015 г. с около 216 хил. фирми от 6 страни, като БТПП ще се присъедини към платформата веднага след изчистване на техническите детайли.
 
В най -скоро време Палатата ще стартира информационна кампания за представяне възможностите на „ он-лайн“ платформата за международна търговия сред своите членове.  
 

27.10.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад