Назад

Представяне на „Фонд мениждър на финансови инструменти в България“Вицепремиерът Томислав Дончев представи в Гранитна зала на Министерски съвет новото еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“. На публичното представяне присъства и председателят на БТПП Цветан Симеонов. Новото дружество ще отговаря за управлението на финансовите инструменти, които ще бъдат прилагани по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за регионално развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство в България за новия програмен период 2014-2020 година.

Дейността на дружеството бе представена от министъра на финансите Владислав Горанов, който уточни, че за новия период са предвидени около 777 млн.евро за инициативи под формата на финансов инженеринг по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност”, „Развитие на човешките ресурси”, „Региони в растеж” и „Околна среда”. Фондът ще разработи и следва еднакви правила за използване на всички финансови инструменти и България ще бъде една от малкото страни, които ще поемат отговорността сами да управляват инструментите за финансов инженеринг.

Представители на социалните партньори взеха участие в събитието. В своето изказване председателят на Палатата изрази съгласие с принципите на функциониране и състава на новото дружество, като подчерта необходимостта Фондът да оказва съдействие на МСП за ползване на подходящите финансови инструменти по съответните ОП, както и да работи при висока степен на прозрачност. За оценка е рано, защото е направена само регистрацията на Фонда, а програмата за работа и синхронизацията с досегашните управляващи органи не са разписани детайлно.

Очаква се през февруари 2016 г. да стартират първите схеми по оперативните програми, които ще финансират инициативи под формата на финансов инженеринг.


23.10.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад