Назад

Среща с председателя на Съвета на директорите на „Персонал Холдинг” АДПредседателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с доц. д-р Евгени Евгениев, председател на Съвета на директорите на „Персонал Холдинг” АД.
 
По време на срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничетво в областта на организацията и управлението на труда във фирмите, подобряване качествените характеристики на работната сила и условията на труд. Холдингът разполага с квалифицирани експерти и консултанти, които разработват и прилагат ефективни решения и добри практики за  управление на трудовите и индустриални отношения.
 
Двете страни заявиха желание за съвместни дейности и мероприятия, които биха довели до намаляване административния натиск върху бизнеса. Успешното управление на персонала дава възможност за повишаване конкурентноспособността на фирмата. В тази връзка провеждането на съвместни мероприятия биха дали възможност на членовете на Палатата за обсъждане и дискусия по актуални проблеми в сферата на  трудовите и индустриални отношения.
 
При интерес от допълнителна информация за „Персонал Холдинг” АД може да намерите на www.personnel-hold.com
 

21.10.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад