Назад

БТПП и списание „Панорама на труда“ обсъдиха идеи за сътрудничествоОсъществена бе среща между доц. Георги Евгениев, главен редактор на списание „Панорама на труда” – специализирано издание за трудови и социални практики, и председателя на БТПП Цветан Симеонов. Списанието се издава със съдействието на УНСС, Катедра „Човешки ресурси и социална защита” и СА „Д.А. Ценов” – Свищов, Катедра „Застраховане и социално дело”.

Разгледани бяха въпроси за бъдещо сътрудничество. Обсъдена бе темата за образованието в аспекта на социалното сътрудничество и индустриалните отношения.

Цветан Симеонов предостави информация за предлаганите мерки за промени в Кодекса на труда, които значително ще облекчат микро-, малките и средни предприятия, като същевременно ще се оптимизира контролът върху спазването на приложимите правила и норми.

*В изданията на сп. „Панорама на труда“ може да намерите анализи, прогнози, изследвания, коментари, както и научни публикации от наши и чужди специалисти, водещи в сферата на управлението на човешките ресурси. В списанието се отделя място и за представяне на нови книги и специализирани издания от български и чуждестранни автори, третиращи икономически, социални, социологически и други проблеми. Изданието има регистрирация по международната система за индентификация на периодични издания – ISSNи излиза в 10 броя в годината.

Аудиторията на списание „Панорама на труда“ е съставена най-вече от икономически активни читатели с висше образование или студенти, квалифицирани специалисти, научни сътрудници, управители на частни компании, за които изданието е средство за обективна информация, със задълбочени и изчерпателни анализи.

Повече информация: www.personnel-hold.com


21.10.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад