Назад

Четвърта среща на високо равнище ЕС-Югоизточна Европа

Четвъртата среща на високо равнище ЕС-Югоизточна Европа, организирана от списание The Economist, събра в София европейски политици от най-високо равнище, министри от правителството на България, висши бизнес мениджъри, ръководители на неправителствени организации, финансови и политически анализатори. БТПП е представена от председателя на БТПП Цветан Симеонов. Той участва в първия панел, посветен на политическите и икономическите предизвикателства пред Европа и възможностите за растеж.
 
В хода на дискусията по основния въпрос дали Европа ще се справи с предизвикателствата,  бившия министър-председател на Швеция Карл Билт посочи, че освен основно притеснение за европейците, миграционният въпрос се превръща в сериозен политически проблем и значителна икономическа тежест за страните от ЕС, но ако те успеят успешно да интегрират мигрантите, това може да се превърне в икономическо предимство.
 
Вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика на България Томислав Дончев изтъкна, че тенденциите за икономически изолационизъм в Европа са тревожни и че стремежът към общо и бързо решение на проблемите би трябвало да е основен приоритет. По отношение на България той подчерта необходимостта от настигащи темпове на растеж, спрямо европейските страни. 
 
В рамките на втория панел бе дискутиран Инвестиционният план Юнкер и перспективите пред България, Румъния и Хърватска. Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси на България, обясни, че планът Юнкер няма за цел да стимулира кохезионната политика, а да насърчи по-доброто управление чрез еднакви стандарти и критерии, така че бизнесът и публичният сектор да работят максимално добре. 
 
Флавия Паланса, директор на отдела за кредитиране в централна и югоизточна Европа на Европейската инвестиционна банка, очерта основните фактори, които влияят върху икономическата ситуация в ЕС – намаляващите публични инвестиции, които от своя страна водят до по-малко частни инвеститори; слабо или липса на доверие към институциите. 
Марко Юрчич, икономически съветник на президента на Република Хърватска, направи обзор на пер
спективите в Югоизточния регион и по-специално опита на Хърватска при усвояването на средствата от ЕС.
 
Третият панел от първия работен ден на форума обхвана въпросите за възстановяване на конкурентоспособността на бизнеса и новите модели за растеж в региона. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова изтъкна петте основни направления за икономически растеж – политическа стабилност, икономическа стабилност, прогнозируемост за бизнеса, ясна визия и стратегия за бъдещо развитие, резултатно ориентирани програми и проекти. Министърът на икономиката Божидар Лукарски подчерта важността на усилията за повишаване на конкурентоспособността и подобряване на бизнес средата в страната. 
 
Пълна програма на събитието и информация за гост-лекторите: ТУК 

14.10.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад