Назад

БТПП разговаря с еврокомисар Карлос МоедасПредседателят на БТПП Цветан Симеонов взе участие в конференция, посветена на основните резултати и препоръки на международния панел за оценка на Националната система „Наука – иновации“, постигнати чрез прилагане на инструмента за провеждане на реформи в областта на науката и иновациите в страните членки на ЕС - Policy Support Facility. Първите държави, които се възползват от този инструмент, са България и Унгария, като България е първата държава членка, която през месец март взе решение да използва механизма за подпомагане чрез извършване на партньорска проверка.

Събитието бе открито от министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев. Специален гост бе еврокомисарят, отговарящ за наука, изследвания и иновации, Карлос Моедас. Той акцентира на основните предизвикателства на европейската наука и иновации в доклада си „Opening up to an European Research Area оf innovation”. Проф. Люк Соте, ректор на Маастрихския университет, представи основните препоръки към страната ни, касаещи реформите в сектора.

В неформален разговор преди форума председателят на БТПП Цветан Симеонов запозна еврокомисар Карлос Моедас с дейността на Съвета по иновации към БТПП и плановете на Съвета за свързване на науката с бизнеса. Председателят на БТПП даде допълнителни разяснения за основните трудности, които среща бизнеса, и които фирмите са очертали в анкетите, изпращани от БТПП. Еврокомисарят предостави информация за намеренията на ЕК в областта на науката, изследванията и иновациите.


09.10.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад