Назад

БТПП участва на Втората годишна конференция „Околна среда, здравословни и безопасни условия на труд 2015“

Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва на Втората годишна конференция „Околна среда, здравословни и безопасни условия на труд 2015“. Събитието бе организирано от Средногорие мед индустриален клъстер с генералното партньорство на „Аурубис България“ АД и с съдействието на БТПП.

Официален гост бе Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика. В изказването си той посочи, че в България все повече големи фирми отделят инвестиции за опазване на околната среда и здравословни условия на труд, като по-големите компании и инвеститори спазват най-високите стандарти. Според министъра за малките фирми е по-трудно да изпълняват изискванията, но движението на икономиката като цяло е в по-добра посока.

Цветан Симеонов представи позицията на БТПП. Той декларира, че Палатата ще продължава да не толерира неспазването на разпоредбите за опазване на околната среда и безопасност на труда. От друга страна има редица разпоредби, които утежняват бизнеса, а за малките и средни предприятия са трудно изпълними. БТПП ще продължава да полага усилия за опростяването им.

Председателят посочи, че БТПП обучава браншови организации и регионални структури по здравословни и безопасни условия на труд, като през 2015 г. са проведени 37 обучения с близо 1000 участници, а за 2014 г. - 41 обучения с близо 1200 участници, покриващи цялата територия на страната.
БТПП заедно с Интер Експо Център-София всяка година организира една от най-успешните международни изложби „Security Expo”, на която се правят демонстрации за сигурност и предпазни средства.

Основни акценти на конференцията бяха: нормативни изисквания в областта на здравословните  и безопасни условия на труд; взаимодействие между ангажираните страни с оглед постигане на устойчиво развитие; индустриалната екология като съществена част от успешната бизнес стратегия; здравословните и безопасни условия на труд като задължителен елемент от корпоративните политики и практики; концепцията за интелигентното работно място; насърчаване на обмена на добри практики; успешни примери от реализирани дейности и проекти.


09.10.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад