Назад

Инициатива за насърчаване на контактите наука - бизнесНа пресконференция в БТПП бяха представени перспективи пред развитието на платформа „Иновационна борса” при Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ). Встъпително експозе направи Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета и член на УС на Палатата.
 
Доц. Румен Андреев демонстрира пред представителите на медиите, бизнеса и науката платформата, инсталирана на www.inovacii.eu, както и информационния сайт, отразяващ дейността на СИРТ -  www.evroproekti.org. На „Иновационната борса” са инсталирани иновационни проекти, които търсят финансиране и/или реализация на пазара. Тя е изградена от екип финансисти и програмисти от СИРТ, „Виртех” ООД и Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН, на база Рамково споразумение от  2014 г., с основна цел улесняване контактите на изобретателите и авторите на патенти и полезни модели с представителите на бизнеса.
 
След пресконференцията се проведе Информационен ден – съвместна инициатива на СИРТ и EEN при БТПП, за програмите на  Съвместното предприятие „Биотехнологични производства” (Брюксел) - част от ХОРИЗОНТ 2020. Изнесени бяха следните лекции:
 
Над 30 участници се включиха в Информационния ден. В последвалата дискусия отношение по възникналите въпроси взеха доц. Георги Райчевски, Тихомира Палова от Министерство на икономиката и др.

13.10.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад