Назад

Стимулиране на бизнеса между България и ХоландияПитър ван Флит, съветник (зам.-ръководител на Посолството на Кралство Нидерландия в България) и Ян Ринзема, координатор за България в холандското министерство на външните работи, посетиха БТПП и се срещнаха с председателя на Палатата Цветан Симеонов.

Целта на работното посещение бе обсъждане на възможностите за стимулиране на двустранните търговско-икономически отношения между България и Холандия.

Питър ван Флит сподели, че въпреки статистическите данни, че Холандия е сред водещите инвеститори в България, съществува все още неизползван потенциал. В тази връзка Посолството е предприело редица срещи с цел дискутиране на възможностите за развитие на сътрудничество между българските и холандски фирми.

Цветан Симеонов предостави информация за дейността на БТПП, базата от данни, с които разполага Палатата, мрежата от Регионални палати, както и постиженията в областта на търговския регистър и напълно дигитализираната система на Арбитражния съд. Представени бяха трите основни неблагоприятни факторa, влияещи върху българската икономика: бюрокрация, „динамичното” законодателство и достъпа до финансиране, и бе поставен акцент върху възможните решения, сред които  -електронно правителство.

По време на срещата бяха дискутирани данъчната система в България, актуалната ситуация в сектор Енергетика, както и секторите от взаимен интерес за двете страни.


12.10.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад