Назад

Партньорство с Федерацията на търговско-промишлените и земеделски палати на ЛиванАхмад Аляеддин, представител на Федерацията на търговско-промишлените и земеделски палати на Ливан (ФТПЗП) и заместник-председател на Федерацията на търговците на Планината Ливан, и Фади Даруиш, управляващ партньор, SETS International, посетиха БТПП и проведоха среща с ръководството на Палатата.

Целта на работното посещение бе обсъждане на проект на меморандум за сътрудничество между БТПП и ФТПЗП и създаването на смесен Ливанско-български бизнес съвет.

Гостите бяха запознати с икономическата обстановка в страната, предимствата за инвестиции в България, както и с единната система на търговско-промишлените палати.

Определени бяха следните сектори от взаимен интерес: строителство, инженеринг, информационни и компютърни технологии, транспорт, селско стопанство и хранително-вкусова промишленост.

От страна на БТПП бе декларирана готовност за сътрудничество с ФТПЗП в посока подпомагане на бизнеса от двете страни.

Интерес за участие в Ливанско-българския бизнес съвет можете да заявите в БТПП, Дирекция „Международно сътрудничество”, тел.: 02 8117 494, e-mail: m.markova@bcci.bg


05.10.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад