Назад

Първо отбелязване на 120-годишнината от създаването на търговските палати в България в град Търговище

В Търговище на тържествена сесия за първи път бе отбелязана 120-годишнината от създаването на търговско-промишлените палати в България. В рамките на събитието, което се проведе на 11 май, изказвания бяха направени от председателя на БТПП Цветан Симеонов, председателя на Търговско-промишлената палата - Търговище Оля Иванова, кмета на града д-р Красимир Мирев и заместник-областния управител Стефан Иванов.
 
Цветан Симеонов акцентира върху историческото развитие на системата на търговско-промишлените палати в България, която е създадена и функционира в рамките на една система от палати в цял свят. Основни цели са всеобхватното и качествено обслужване на бизнеса. БТПП също съобразява своята дейност със съществуващите световни стандарти. Като примери в тази насока бяха посочени изграденият и функциониращ към Палатата електронен арбитраж и мобилните приложения - БТПП и БГ БАРКОД.
 
Оля Иванова представи данни за дейността и развитието на регионалната палата, като посочи ползите за местния бизнес. Този акцент залегна и в изказването на д-р Красимир Мирев, който представи концепцията на общината за насърчаване на частните инвестиции на територията на града.
 
Ръководството на БТПП и председатели на регионални палати участваха и в откриването на 238-ия традиционен пролетен панаир "Изложение Търговище 2015".
 
В Търговище бе проведено и заседание на Съвета на председателите от Единната система на българските търговско-промишлени палати (камари), на което бяха обсъдени организационни въпроси във връзка с честването на 120-годишнината от създаването на търговски палати в България. Дискутирани бяха възможности за сътрудничество с БАН при изграждането и функционирането на регионални центрове на Академията, както и участието на ТПП в заседания на Съветите за тристранно сътрудничество на регионално равнище.
 

12.05.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад