Назад

Заседание на Съвета по образование към президента на тема “Качество на образованието и пазар на труда“

Съветът по образование към президента на Република България проведе заседание на тема „Качество на образованието и пазар на труда“.  БТПП бе представена на заседанието от председателя на Палатата Цветан Симеонов. Предмет на обсъждане бяха политиките и различни казуси, свързани с професионалното и дуалното образование и обучение, актуални проблеми, както и дейностите финансирани по оперативни програми. 
 
"Има политическа воля и достатъчно подготовка за успешна образователна реформа", заяви президентът Росен Плевнелиев. Държавният глава констатира много широко съгласие за действие от всички институции по извършването на  реформата в образователната система.
 
В по-голямата си част направените изказвания при разискванията бяха еднопосочни с очакванията на БТПП от промените. Палатата подкрепя принципно предложените реформи от просветното министерство и работи в тесен синхрон с ведомството за реализацията им. 
 
По повод възражение на ректори, че работодателите се оплакват, че нямат кадри и не били готови да харчат средства, председателят на БТПП отбеляза, че вероятно трябва да се коригират учебните програмите или начина на образование, така че кадрите, които излизат на пазара да представляват интерес за работодателите.
 
Той посочи, че законодателството не позволява задържането  на кадри, чието образование е финансирано от работодателя и че няма никаква пречка за „кражба“ на такива кадри, обучени от друг работодател.
 
По отношение на обучението по предприемачество  той обърна внимание, че съдържанието на програмите и учебниците в много случаи варира и качеството не е еднакво. БТПП декларира готовност да изработи с компетентните институции от образованието изисквания към съдържанието на учебниците по предприемачество.
 
Според БТПП увеличението на средствата за образование, респ. на заплатите трябва да става не на калпак, а в зависимост от обективни критерии. За университетите това може да бъде на основата на рейтингова система, а за средното образование  - на базата на външно оценяване или друга обективна система, която да не зависи от нечие осмотрение.
 
Въпреки, неголемия размер на средства, които се предназначават и  дават на учебните заведения,  предприемачите биха желали да видят разделянето на тези средства на три части поне – една част да се получава при приемането в учебното заведение, друга - при завършването му и третата част да се дава след като лицето  е било наето на работа в продължение на една година. 
 
По отношение на дуалното обучение Цветан Симеонов е категоричен, че няма да се получи, ако няма финансови стимули за работодателите и поясни - те вече веднъж са платили своите данъци и от там харченето им за образование трябва да им дава продукт, годен за ползване, но вместо това трябва да го доошлайфат чрез дуалното обучение. Трябва да има финансиране за трите дена, в които се предвижда чрез дуалното обучение учениците или студентите да прекарат във фабриката или предприятието като се взема от предвиденото за трите дена, в които ще отсъстват от учебното заведение, категоричен е Цветан Симеонов. Той подчерта, че БТПП настоява реформата да предвиди и валидиране на уменията. 
 
Друг важен момент за ефективната връзка между бизнеса и образованието е включването на предприемачи като преподаватели на всички нива – и в средното професионално обучение и във висшите учебни заведения. 
 
По време на дискусията беше изказано неодобрение на идеите за постигане на трудова мотивация чрез постепенно постъпателно нарастване на доходите. Констатирали сме, че незаинтересовани от ходене на работа са лица, които имат издръжка от други източници – родители, наеми от недвижими имоти, ренти от ниви и пр., отбеляза още председателят на БТПП.
 
Палатата споделя позицията, че обсъжданата реформа не е лека.
 
Проблемите не са от днес и вчера.  Стремеж за получаване на средства без тежък и производителен труд  съществува много отдавна. За справка прилагаме копие от статия на Иван Евстатиев Гешов в „Периодическо списание“, кн. ХХ, 1886 г.
 
 

30.04.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад