Назад

Представяне на проект за корпоративна архитектура на Агенция „Митници“

Агенция Митници представи на конференция в Бест Уестърн Плюс Сити Хотел проект за корпоративна архитектура, целящ усъвършенстване и развитие на административните услуги в митниците.  Проектът „Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници“ (Корпоративна архитектура)“, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  
 
В конференцията участва и председателят на БТПП Цветан Симеонов. БТПП напълно подкрепя усилията на митниците в срок да се съобразят с европейските разпоредби. БТПП вече е изпълнила получените такива изисквания от  Международната търговска камара и новата информационна система на Палатата е съобразена с тях. Тази  система вече работи и ще позволи именно реализирането на визираната цел - правилото за движение  на информацията да бъде на електронен носител, а на хартиен носител да се правят документи само по изключение, което ще се улесни работата на фирмите по износа.
 

29.04.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад