Назад

Парламентарната здравна комисия зачете позицията на работодателските организации за запазване на баланса в надзора на НЗОКНа извънредно заседание парламентарната здравна комисия разгледа на второ четене промените в Закона за здравното осигуряване. Оживена дискусия предизвика предложението на правителството да се увеличи броят на представителите на държавата в Надзорния съвет на НЗОК от 4 на 6, което би компрометирало трипартитния принцип, на базата на който, е изграден надзорът на касата. 
 
БТПП бе представена на заседанието от главния секретар Васил Тодоров, който изрази позицията на Палатата, че не може реформата, част от която е и обсъжданото предложение, да се  извършва в нарушение на международни принципи и стандарти, какъвто е трипартитният принцип, осигуряващ баланс между страните в тристранния диалог  държава – синдикати – работодатели. Аргументи в същата посока бяха посочени и от представителите на други организации и от народни представители. Обърнато бе внимание и на въпроса за съответствието на квотата и финансовия принос в бюджета на НЗОК. 
 
При гласуването депутатите от комисията отхвърлиха правителственото предложение за изменение на чл. 13 от Закона за здравното осигуряване, с което бе зачетена позицията на работодателските организации.
 

29.04.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад