Назад

Съветът по иновации и енергийна ефективност с ново име - Съвет по иновации и развитие на технологиитеСъветът по иновации и енергийна ефективност при БТПП, съвместно с Лойдс Регистър, клон ЕМЕА, София, проведе кръгла маса на тема „Стандартът за енергийна ефективност ISO 50001:2011”. Презентация по темата направи  Владимир Ненчев, мениджър в Лойдс регистър.
 
В дискусията бяха поставени множество въпроси по приложението на стандарта и внедряването на системи за управление на енергията.
 
Стандарт ISO 50001:2011 засега е доброволен в Република България и е приложим за всяка организация, която желае да си осигури съответствие със заявената от нея енергийна политика и би искала да докаже това на другите. Такова съответствие се потвърждава или чрез самооценка и декларация за съответствие на собствена отговорност, или чрез сертификация на системата за енергийно управление от външна организация.
 
Преди кръглата маса  Съветът по иновации и енергийна ефективност  проведе Общо събрание. Йосиф Аврамов, съпредседател на  съвета, направи преглед на инициативите и  резултатите от дейността  през 2014 г. Приет бе конкретен план за първото полугодие на тази година, както и насоки за цялата 2015 г. – открити за допълване с предложения.
 
Променено бе името на съвета - на Съвет по иновации и развитие на технологиите (СИРТ ).
 
Направени бяха и някои промени в бюрото на съвета. Запазиха своите позиции: Йосиф Аврамов, съпредседател, и членовете: проф. Костадин Костадинов, Петър Кънев, проф. Румен Николов, проф.Иван Кралов и проф.  Христо Христов.
 
За нови членове на бюрото бяха избрани: акад. Никола Съботинов - съпредседател, Мария Стефанова - изпълнителен секретар, и Георги Гушлеков. Определено бе при възникване на неотложни ангажименти Николай Минков да замества Цоло Вутов, а доц. Георги Райчевски  да замества проф. Костадин Костадинов, назначен от м. ноември 2014 г.  за зам.-министър на образованието и науката.

04.02.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад