Назад

Семинар в Пловдив и срещи в Брюксел по проект „Медиацията среща съдиите”На 27 февруари 2015 г. предстои втори информационен семинар по проект „Медиацията среща съдиите”, организиран от БТПП.  Семинарът ще се проведе в гр. Пловдив със съдействието на Апелативен съд Пловдив и Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд и се очаква участие на съдии от Пловдив и региона.
 
Проектът „Медиацията среща съдиите” се ръководи от Европалати и се изпълнява от 9 Търговски палати и центрове за медиация, Европейската асоциация на съдиите по медиация в 7 страни - Испания, Франция, Белгия, Ирландия, Италия, Кипър, България. Проектът се финансира от Европейския съюз, програма Civil Justice.
 
По проект „Медиацията среща съдиите”, по който БТПП е партньор, се проведоха  в края на януари 2015 г. в Брюксел Конференция и работна среща. БТПП бе представена от Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и международни организации.
 
В рамките на състоялата се на 29 януари конференция „Бизнес и Медиация“, /www.businessmediationsummit.eu/ съдии, адвокати, собственици на юридически дружества и кантори, медиатори и партньори от търговско-промишлени палати и центрове по медиация в Европа дискутираха практиките в различни съдилища в Европа /Белгия, Франция, Италия/ за насочване на спорове към медиация. В края на конференцията бе подписана Харта за медиация от юридически кантори, работещи в Брюксел, готови да препоръчват медиация. 
 
Обсъжданията по време на последвалата на 30 януари работна среща на партньорите в Европалати бяха обсъдени дейностите по проекта – организиране на информационни семинари, финализиране на наръчник по медиация, рекламен клип за медиацията, пилотни схеми за прилагане на медиация в съдилищата и напредъка по осъществяването им.
 

05.02.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад