Назад

Организираните от БТПП международни делегации – с положителни резултати за българския бизнесДелян Начев, изпълнителен директор на “НИТИ”-ЕАД -  гр.Казанлък, се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов. 
Целта на работното посещение бе обсъждане на възможностите за съдействие от страна на БТПП за откриването на нови пазари и представянето на фирмата пред нови партньори.
 
Делян Начев отбеляза, че в последната година “НИТИ”-ЕАД постига добри резултати. Подобряването на организационната структура е позволило със скромно увеличение на персонала да се постигне сериозно нарастване на производителността на труда и обема на производство. 
 
Изпълнителният директор на “НИТИ”- ЕАД акцентира върху приноса на БТПП за успешната дейност на дружеството, като подчерта, че след участие в организирана от Палатата бизнес делегация в чужбинa, са установени делови контакти и процесът на преговори и обсъждане на варианти за съвместна дейност продължава.
 
Цветан Симеонов потвърди готовността на БТПП да съдейства на дружеството при откриване на нови пазари както чрез партньорската си мрежа, така  и чрез организиране на бизнес делегации, форуми и семинари.
 

02.09.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад