Назад

Прозрачността по веригата за доставки – водеща стратегия за оптимизация на разходите и услугитеНезависимо изследване на Абърдийн Груп (Aberdeen Group), направено сред 149 фирми с дейност, доминирана от международни вериги за доставки, сочи, че 63% са определили прозрачността по веригата като най-важния фактор за просперитет.

Изследването “Прозрачността по веригата за доставка: Основен стратегически стълб за оптимизиране на разходи и услуги” представя в детайли, как увеличаването на прозрачността като важен стратегически фактор за фирмите води до намаляване на разходите и подобряване на оперативната ефективност в контекста на увеличаващите се сложност и мулти-диференцираност на глобалните мрежи за търсене и предлагане.

Авторът Bob Heaney, старши анализатор в Aberdeen Group, отчита значително нарастване на използването на доставчици на логистични услуги и все по-голяма свързаност на веригите за доставка в глобален мащаб. “Основна цел на решенията за увеличаване на прозрачността по веригата за доставка е подобряването на организационната свързаност между транспортните и логистични дейности и по-ефективното използване на универсални стандарти -  като ключовите стандарти GS1”, посочва Bob Heaney.

Изследването подчертава значимостта на стандартите GS1:

  • 20% от най-добрите фирми са отговорили, че използват стандартите GS1.
  • При фирмите, които използват стандартите GS1, се е удвоила възможността за извършване на мониторинг на транспортните и логистичните  дейности на ниво търговска и логистична единица.
  • Доставчиците  и  логистичните  оператори са свързани много тясно и се нуждаят от общ език на комуникация, което благоприятства повишаване на прозрачността.

GS1 предлага богат набор от стандарти, водещи до подобряване на ефективността и прозрачността по веригите за търсене и предлагане. Стандартите предвиждат уникален подход за идентификация на отделни единици и локации, възможност за обхващането на информация за движението на физическия поток по веригата за доставка и споделянето й с оторизирани бизнес партньори.

“За осигуряване на прозрачност по цялата верига за доставка, от началото до нейния край, никога досега не е било толкова важно участващите страни да говорят на един и същ език” казва Мигел Лопера, президент и изп. директор на GS1. „Празнувайки 40 години от създаване на организацията, поглеждаме назад към всичко, което сме направили за увеличаване на прозрачността по веригата на търсене и предлагане в глобален мащаб. Вълнуваме се за бъдещето, когато ще  работим с нашите партньори за намаляване на разходите и подобряване на оперативната ефективност в рамките на техните организации.”

Изследването може да се прочете   ТУК


26.08.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад