Назад

БТПП - отново ангажирана с обществена каузаБТПП имаше възможност отново да покаже ангажираност в обществени каузи.  
След като до БТПП бе достигнала информация за трудно проходим и вече опасен мост в местността «Златните мостове» на Витоша, Палатата  реши да се погрижи за неговото възстановяване. 
 
Възобновяването на моста, водещ към един от първите резервати в България - Бистришко бранище, бе осъществено с финансови средства на Палатата. 
 
С тази своя инициатива БТПП се надява да даде добър пример, с който да насърчи администрацията на Резервата да предприеме по-сериозен ремонт на моста.
 
Местността «Златните мостове» е национално богатство, изключително красива и предлагаща големи възможности за туризъм. От нея се открива интересна и причудлива гледка на геоложки феномен – Морените - каменна река, в основите на която тече и воден поток - Владайската река.
 

28.08.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад