Назад

Въпросите на тристранното сътрудничество – обект на изследване от БТПП 

Екип от експерти на БТПП заедно с Института по пазарна икономика направиха анализ на тристранния диалог в България в рамките на проект „TRUST“, изпълняван от Палатата в качеството й на национално призната работодателска организация, с финансовата подкрепа на Фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Направените анализи и произтичащите от това изводи, заключения и препоръки могат да бъдат намерени  ТУК.

В рамките на проекта бях разгледани следните аспекти на тристранното сътрудничество:

  • Регулаторна рамка, прозрачност и публичност на тристранния диалог на национално равнище;
  • Колективно трудово договаряне в България;
  • Ефекти от динамиката в минималните осигурителни прагове върху пазара на труда;
  • Анализ на тристранния диалог в сектори транспорт, производство на облекло и хлебопроизводство.

За обогатяване на българския опит в областта на социалния диалог допринесе Конфедерация на норвежките работодатели (NHO), официален партньор по проекта. Представители на NHO взеха участие в организирана по проекта кръгла маса в БТПП. Натрупаният опит и разгледани „добри практики“ бяха представени и на последвалата поредица от семинари, организирани в шестте планови региона на страната. Семинарите бяха посрещнати с голям интерес от местни заинтересовани страни в градовете Бургас, Монтана, Търговище, Перник, Хасково и Силистра.

Изпълнението на проекта приключва в края на месец октомври тази година и е планирано организирането на финална пресконференция в БТПП. Информация за предстоящото събитие ще бъде публикувана допълнително.


25.08.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад