Назад

БТПП търси нови пазари за български млечни продуктиБългарската търговско-промишлена палата се отзова на молба на Националната асоциация на млекопреработвателите за оказване на съдействие за спешно намиране на нови търговски партньори и пазари за реализиране на продукцията. 
 
След обявеното от Русия ограничение за внос на хранителни продукти от ЕС като част от наложеното ембарго, българските производители и износители на млечни продукти - масло, мляко, сирене, кашкавал и др., очакват трудности и дори фалити.
 
На среща преди седмица между ръководството на БТПП и на Националната асоциация на млекопреработвателите бяха обсъдени възможните алтернативи и решения за справяне със създалата се ситуация. 
 
БТПП незабавно информира Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката и енергетиката, включително и Службите по търговско-икономически въпроси на България в чужбина (СТИВ), за необходимостта от търсене на нови партньори и пазари за българската млечна продукция.
 
Ръководителите на СТИВ реагираха бързо с предоставяне на информация за пазара в съответната държава, за браншови организации и специализирани изложения в сектора,  за контакти на потенциални партньори и ориентировъчни цени на млечни изделия. Проучването на нови възможности за реализация на българските продукти продължава.
 
В тази връзка БТПП информира, че Европейската комисия предприе редица стъпки за подпомагане на производителите на млечни продукти – мерки, насочени основно към производители на масло, обезмаслено мляко на прах и някои видове сирене. 
След среща на Експертната група за спешни мерки в края на миналата седмица бе взето решение за прилагане на схема „Частно складиране“ за покриване разходите за съхранение на засегнати от ембаргото млечни продукти за период от 3 до 7 месеца. Това  предоставя възможност на производителите междувременно да намерят нов пазар за продукцията си. 
 
БТПП ще продължи своевременно да се отзовава на потребностите на браншовите организации и българския бизнес.
 
*Дефиниция на схема „Частно складиране“: Когато регистрираната средна пазарна цена в Общността, изчислена на базата на скалата на Общността за класификация е и има вероятност да остане на ниво, по-ниско от 103 % от базисната цена се разрешава изплащането на помощи за частно складиране. Такава интервенция се прилага след Решение на Европейската комисия и издаване на Регламент с подробни правила за прилагането на схемата. Размерът на помощта за частно складиране може да бъде предварително фиксирана или определена чрез търг. Лицата, в договорни отношения по схемата, които внесат на склад партиди масло и го задържат за определено време, получават субсидия от Европейската Комисия като компенсация на разходите по складиране. По този начин се стабилизират както предлагането и цените на млечни продукти на пазара.
 

01.09.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад