Назад

Удължен е срокът за договаряне на минималните осигурителни доходи по икономически дейностиБТПП съобщава, че продължава процесът по договаряне на минималните осигурителни доходи (МОД) по икономически дейности между синдикалните и работодателските организации, дори за “нула увеличение”. Това стана ясно на заседанието на работната група по определяне на МОД, състояло се вчера в Министерството на труда и социалната политика. Преговорите за МОД-2015 ще продължат до стартиране на бюджетната процедура за 2015 г.
 
Към момента има подписани споразумения в 39 от 85 икономически дейности, в които работят близо половината от осигурените работници и служители. Средният ръст в договорените икономически дейности е 4.25%.
 
Най-висок ръст на МОД е определен в споразуменията за браншовете „Производство на електрически съоръжения“(12.6%), „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“(12.5%), „Въздушен транспорт“(12%), „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“(11.3%).
 
Подписаните споразумения, в които се предвижда запазване на МОД и за следващата година, са в икономическите дейности „Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия“, „Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти“, „Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи“.
 
Фактът, че не е постигната договореност за значителен брой икономически дейности, е показателен, че механизмът за непрекъснато нарастване  на средствата за фондовете на обществено осигуряване е неудачен. Нарастването на осигурителният доход води след себе си като ефект свиване на дейността на малките и средни предприятия и освобождаване на нискоквалифицираните работници.
 
Позицията на Българската търговско-промишлена палата е категорична, че всяка административна принуда за увеличаване на МОД в икономически дейности, в които няма или нe може да има споразумения, е във вреда и на работниците, и на самата икономическа дейност. Увеличаването на минималните осигурителни прагове води до сив сектор и увеличаване на безработицата. В дългосрочен план, като цяло, този подход би следвало да отпадне.
 
Тази позиция се изразява  и от Европейската комисия, и от Международния валутен фонд.
 
БТПП се надява с общи усилия да се постигнат балансирани решения за ограничаване на сивата икономика, повишаване устойчивостта на осигурителната система и гарантиране на справедлив и достоен труд.
 
За допълнителна информация и съдействие може да се обръщате към Александър Димитров, отдел “Икономически анализи и политика” при БТПП и член на работната група към МТСП,  тел.: 02/ 8117 410; e-mail ikontr@bcci.bg   
 
Приложение:
 

28.08.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад