Назад

Представяме наръчник за защита неприкосновенността и личните данни на работното място



Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е разработила публикацията „Защита на неприкосновеността на работното място. Наръчник за служители”. Тя е резултат от изпълнението на международен проект „Повишаване на осведомеността по въпросите, свързани със защитата на личните данни на служителите, работещи в ЕС”, по който Комисията си сътрудничи през последните две години с надзорните органи за защита на данните на Полша, Чехия и Хърватия.

Целта на наръчника е да представи информация и препоръки на лицата на пазара на труда в ЕС, относно защитата на тяхната неприкосновеност и лични данни. Той предоставя полезна информация и съвети, приложими към целия цикъл на трудовия процес – от периода на търсене на работа, кандидатстване и участие в конкурси, периода на изпълнение на служебните правоотношения, както и периода след прекратяване на трудовите правоотношения.

Специална глава в публикацията е посветена на правата на служителите и ролята на надзорните органи в процеса на защитата на личните данни. Наръчникът е част от стратегията на КЗЛД за превенция на злоупотреби с лични данни чрез повишаване на информираността на обществото.

Публикацията е достъпна  ТУК


25.08.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад