Назад

Центрове за кариерно развитие в услуга на работодатели и заетите лицаЗа улеснение на работодатели и заети лица БТПП предлага комплекс услуги чрез новосъздадените в София и страната 29 Центра за кариерно развитие. Центровете функционират в БТПП и 28-те Регионални търговско-промишлени палати/камари .  
Мрежата от Центрове за кариерно развитие е изградена по линя на проекта на Палатата „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 
 
Центровете за кариерно развитие предлагат широк спектър от услуги: 
 
 поддържат локални бази данни за работодатели, предлагащи свободни позиции и за специалисти, интересуващи се от възможности да заемат подобни позиции
 
 поддържат актуална информация в Модула „Кариерно развитие”  на електронната платформа на Виртуална Социална Академия (www.vsa.bcci.bg) 
 
 консултират заетите лица, които търсят възможности за кариерно израстване, като ги ориентират за наличните свободни позиции, съдействат им при подготовката на СV, мотивационно писмо, поведение при интервю, дрескод и др.
 
При проявен интерес към тази услуга може да се свържете с нас на и-мейл sofia@vsa.bcci.bg 

30.07.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад