Назад

Центрове за кариерно развитие в услуга на работодатели и заетите лицаЗа улеснение на работодатели и заети лица БТПП предлага комплекс услуги чрез новосъздадените в София и страната 29 Центра за кариерно развитие. Центровете функционират в БТПП и 28-те Регионални търговско-промишлени палати/камари .  
Мрежата от Центрове за кариерно развитие е изградена по линя на проекта на Палатата „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 
 
Центровете за кариерно развитие предлагат широк спектър от услуги: 
 
поддържат локални бази данни за работодатели, предлагащи свободни позиции и за специалисти, интересуващи се от възможности да заемат подобни позиции
 
поддържат актуална информация в Модула „Кариерно развитие”  на електронната платформа на Виртуална Социална Академия (www.vsa.bcci.bg) 
 
консултират заетите лица, които търсят възможности за кариерно израстване, като ги ориентират за наличните свободни позиции, съдействат им при подготовката на СV, мотивационно писмо, поведение при интервю, дрескод и др.
При проявен интерес към тази услуга може да се свържете с нас на и-мейл sofia@vsa.bcci.bg 
 

28.07.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад