Назад

БТПП организира участие на фирми в Международния технически Пловдивски панаирБългарската търговско-промишлена палата организира колективно и индивидуално участие на фирми в МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИРкойто ще се проведе от 29 септември – 4 октомври 2014 г. в Пловдив.
 
На Международния технически панаир се представят последните постижения на световните лидери в областите машиностроене, автомобили, транспорт, информационни технологии, софтуер, електроника и електротехника, строителство, химия, енергетика, екология и други.
 
Международни изложби в рамките на Международния технически панаир:
 
  • АКВАТЕХ - за технологии и управление на водите
  • АУТОТЕХ - за транспорт и автосервизно оборудване
  • ХИМИЯ
  • ЕЛТЕХ - за електроника и електротехника
  • ЕНЕКО - за енергетика и екология
  • ИНФОТЕХ - за информационни технологии
  • МАШИНОСТРОЕНЕ
  • СТРОЙТЕХ - за строителни материали, машини и технологии
 
Общи браншове - Съюзи, организации, фондации и институции; Панаири, изложби, конгреси; Издателска и рекламна дейност; Научна дейност и разработки; Обучение и образование; Банково дело; Транспортни и спедиторски услуги; Експертизи и контрол; Маркетинг и консултантска дейност; Патенти, лицензи, ноу-хау.
 
Заявки за участие на тел.: 02/8117 519; 8117 428, E-mail: fairs1@bcci.bg; fairs13@bcci.bg

29.07.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад