Назад

Приложение на опита от добрите практики за дуално обучение от Германия и Италия в България

В БТПП бе обсъден въпросът за по-нататъшно приложение на дуалното обучение в България и полезния ефект от него за развитието на икономиката. 
 
Аксел Фастенау, ръководител на дирекция „Младежка заетост в Европа“ към Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ), Петя Милушева, старши съветник, Гергана Чанева, съветник към GIZ за България, и председателя на БТПП Цветан Симеонов очертаха целите и перспективите за сътрудничество.
 
Гостите споделиха резултатите от опита и добрите практики в Германия и Италия. Аксел Фастенау отбеляза, че въвеждането на практическо обучение има за цел и намаляване на младежката безработица в България. 
 
Договорено бе съдействието на БТПП за разпространение на информацията относно ползите от професионалното обучение между бизнес общността, както и за запознаване на фирмите с добри примери от практиката в Германия и Италия.
 
За повече информация относно дуалното обучение:     
„БТПП-Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване“ ЕООД
Тел.: 02 8117 477/ 988 02 32
E-mail: M.Damyanova@bcci.bg
 

28.07.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад