Назад

GS1 ще продължи мисията на глобален лидер в областта на стандартите

И последният ден на Глобалния форум GS1 2014 в Брюксел продължи с обмен на опит и идеи между представителите на Националните организации GS1 от цял свят. Цитирани бяха резултати от проучване, според които 4% от тоталните постъпления от продажбите на пресни храни се губят поради изхвърляне на развалена стока. Възможно решение на този проблем е управлението на сроковете на годност. GS1 стандартите предлагат решение на този проблем чрез използване на баркод GS1 DataBar, който освен идентификатор на продукта, може да кодира и допълнителна информация за срока на годност, и позволява автоматичното му въвеждане и обработка в системата. 
 
За експертите от различните Национални организации е изключително полезно участието им в работните групи. От друга страна тясното им сътрудничество е от полза за постигане на обща визия относно политиката на Международната асоциация GS1. Това помага  за прецизното администриране на системата от стандарти в цял свят, облекчава внедряването на хармонизирани решения и подпомага бързото разпространение на иновациите.
 
Закривайки конференцията президентът на Международната организация GS1 Мигел Лопера подчерта, че тя е ориентирана към изпълнение на своята мисия с идеална цел. GS1 e неутрален лидер, който спомага за разработването и внедряването на глобални стандарти, осигурявайки инструментите, доверието и сигурността, необходими за постигане на поставените цели.
 

20.02.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад