Назад

Само 8% от предприемачите са доволни във висока степен от университетското образование на младите си служители77 % от членовете на БТПП считат, че знанията, придобивани в български университети не са достатъчни за трудовата реализация. Само в 8 % от фирмите, собствениците и мениджърите са доволни във висока степен от  университетското образование на младите служители. 
 
Това показват резултатите от проучване на БТПП за оценката на бизнеса за образованието в страната и за очертаващите се потребности от специалисти в идните 10 години. Проучването е проведено през първата седмица на февруари 2014 г. по електронен път и обхваща и предложения за подобрения в образователната сфера.
 
Помолени да конкретизират какви знания и умения липсват на младите хора, 80% от предприемачите посочват, че виждат най-големи пропуски в професионалните умения. Повече от половината – 56% посочват и липса на предприемаческо мислене. Същевременно, оценките за компютърните познания са предимно положителни. Едва в 10% от фирмите се преценява, че младите хора имат пропуски в това отношение.
 
За втора по ред година членовете на БТПП отбелязват, че най-голямо изоставане в качество на образованието има във висшето образование (според 45%) и средното професионално образование (според 30%). По-малко негативни са оценките за полученото образование в езиковите гимназии. 
 
През следващите 5-10 години членовете на Палатата се ориентират към наемане на хора със средна или висока квалификация. Прави впечатление, че няма работодател, който да е посочил, че ще са му необходими ниско квалифицирани работници. Най-търсени ще бъдат специалистите с техническо образование, следвани от завършилите икономически профил.
 
Допитването показва още, че деловите среди имат предварителни позитивни нагласи към дуалната система за образование (според 77% от предприемачите). По тяхно мнение,  трите най-важни фактора за успеха на дуалното обучение са: подобряване качеството на преподаването, добрият синхрон между бизнеса и училищата и наличието на данъчни стимули за фирмите. Като по-малко важен фактор членовете на Палатата считат осигуряването на европейско финансиране за въвеждане на дуалната система.
 
Препоръките на работодателите към образованието, отправени в анкетата, са за повече практическа насоченост на обучението и за реална обвръзка между потребностите на бизнеса и приема в университетите по специалности.
 

17.02.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад