Назад

Фирмите от хранителния сектор разполагат с 10 месеца да изпълнят регулация 1169/2011

Ангажиментите на GS1-организациите по ключови политики в Европа като безопасност на стоките и храните, проследимост, информация за потребителите бяха дискутирани в третия ден от Глобалния GS1 форум 2014, който се провежда в Брюксел. 
 
Основен приоритет на “GS1 в Европа“ е внедряването и използването на хармонизирани решения, съобразени с нуждите на потребителите от Европа. В „GS1 в Европа“ членуват 46 Национални организации GS1 и към настоящия момент усилията им са концентрирани върху предстоящото влизане в сила на Регламент 1169/2011 за предоставяне информация на потребителите. Отделните Национални GS1 организации обединяват усилия, за да подпомогнат производителите, търговците и търговските асоциации в страните да отговорят на изискванията в Регламента, базирайки се на стандартите GS1. Регламентът замества предишни директиви  и регулации и налага нови правила за информацията, които ще влязат в сила от декември 2014 г.  Изискванията имат отношение към етикетирането и представянето на храните, и включват задължителна информация, която може да бъде публикувана и в интернет. Стандартите които предлага GS1 в това направление гарантират качеството на данните.
 
Друг важен аспект от дейността е проследимостта. Доклад на Европейската комисия препоръчва стандартите GS1 за нуждите на проследимостта. Очаква се издаването на нов регламент на ЕС, свързан с безопасността на продуктите.
През деня се проведоха и форуми на Националните организации GS1 по региони: Азия, Европа, Латинска Америка, Близкия изток, Средиземноморието. „GS1 Digital – една стратегия, една визия“ –  под този надслов  националните GS1 организации представиха усилията си в изучаването на потребностите на бизнеса и възможностите за тяхното удовлетворяване чрез идентификация и споделяне на данни в глобална онлайн среда. 
 
В работната група по здравеопазване бе отделено особено внимание на Уникалната идентификация на медицинските изделия и публикуваните през септември 2013 година правила на Американската асоциация за храните и лекарствата FDA. Преминаването към изцяло стандартизиран подход в САЩ е продиктувано от стремежа да бъдат подобрени процедурите за проследимост и изтегляне на продукти от пазара. Не по-малко интересно беше обучението по стандартите за автоматична идентификация и маркиране с баркод. Представени бяха и резултати от лабораторни тестове.
 
В отделна работна група се проведе заседание и по въпросите за приложението на стандартите в текстилния сектор. 
 
Разгледана беше необходимостта от участие както на представители на Националните организации GS1, така и на фирмите-членове в процеса за разработване и внедряване на нови стандарти.
 

19.02.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад