Назад

МИЕ представи проект „Усъвършенстване на националната политика за намаляване на административната тежест“

БТПП се включи в конференция по проект „Усъвършенстване на националната политика за намаляване на административната тежест”, осъществяван от Министерството на икономиката и енергетиката с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 
Целите на проекта са повишаване ефективността на механизмите за координация, консултации и мониторинг на изпълнението на политиката за намаляване на административната тежест и създаване на възможности за усъвършенстване на законодателството в областта на вътрешния пазар, посредством измерване на административната тежест в 16 закона и изготвяне на предложения за нейното намаляване. 
 
В началото на конференцията зам.-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров посочи, че резултатите от проекта ще се изразяват освен в предложения за промени в нормативните актове, но и в конкретни финансови ползи за фирмите от облекчаване на отделните административни режими. По оценка на ЕК административната тежест представлява 3.5% от БВП на ЕС. „Надявам се със съвместните усилия на всички институции, които включват експерти от министерства, агенции и ведомства, че ще успеем да изградим една по-добра бизнес среда и самите фирми да почувстват облекчението“, допълни Красин Димитров.
 
Представена бе дейността и постигнатото от поставените цели по проекта, като пример беше посочен предложените промени в Закона за подземните богатства.
 

18.02.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад