Назад

Глобалният форум на GS1 обсъди новата стратегия на международната организацияВ първия ден - 17 февруари - от годишния Глобален форум на Националните организации на GS1 в Брюксел бе представена новата стратегия на Международната организация GS1. 
 
Основните направления, в които се развива организацията са търговия на дребно и нарастващата дигитализация, здравеопазването, транспорта и логистиката, текстил и козметика и финансовия сектор. Особено внимание се обръща на процеса за разработване на нови стандарти и участието на бизнеса и експерти в тази дейност.
 
Проведоха се две пленарни сесии за Глобалните стандарти GS1 в транспорта и логистиката и в здравеопазването. 
 
В Холандия използването на стандартите GS1 от веригата Albert Heijn е довело до съкращаване на времето за проверка на стоките с 55%, а от 75% на 1% са намалени грешките при доставка.
 
В своята презентация представителят на DHL цитира данни от доклада на Aberdeen, от който става ясно, 20% от най-големите фирми за логистични услуги, участвали в проучването, използват стандартите GS1. 
 
"СЕГА е времето за внедряване на стандартите GS1 в този сетор" каза Яко Воорспуи, ИТ специалист в DHL. "Ние използваме тези стандарти всекидневно, но понякога ни липсва разбирането за тях. Необходимо е да се засили сътрудничеството по региони, за да може да се извлеече максималното за постигане целите на този сектор".
 
В здравеопазването основни моменти са:
- обнародването на Правилата за уникална идентификация на медицинските иделия, UDI, от FDA в САЩ и акредитирането на GS1 CАЩ, като организацията, която ще издава номерата за идентификация на медицински изделия в САЩ;
- директивата за фалшивите лекарства и изграждането на система за проследимост на лекарствата;
- сканиране в болницата и разработване на правила за идентификация на най-ниското ниво на опаковане - дозата.
 
На форума България е представена от делегация, водена от Цветан Симеонов, председател на БТПП и председател на Бюрото на Съвет GS1 България. В делегацията участват членове на Бюрото на GS1 България и експерти.
 

18.02.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад