Назад

Компания "Агропром Сибири-Агросиблизинг" - Русия посети БТПППроведе се среща с Ирина Шипилова, директор, “Агропром Сибири-Агросиблизинг” - лизингова комания и председателя на БТПП Цветан Симеонов. В срещата участваха също генералният директор на група компании „Славянская Артель”, Русия - Вячеслав Думенко, Радка Стаменова - член на УС на БТПП, Любов Илична - финансов директор в Агропром, Тамара Гпигопиевна - бивш вицегубернатор на Новосибирския район.
  
Ирина Шипилова представи дейността на Агропром. Компанията се занимава основно със земеделие и по-специално с производство на ечемик и слънчоглед, и притежава около 17 хил. хектара обработваеми земи. Продукцията се разпространява на територията на Русия. 
 
Обсъдено бе бъдещото сътрудничество в областта на селскостопанското производство.  
 
Това е четвърта среща, свързана със съвместни дейности между БТПП и Новосибирската Търговско-промишлена палата.
 

11.02.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад