Назад

Отмяната на единната сметка обсъдиха работодатели и синдикати в Министерството на финанситеЛюдмила Петкова, зам.-министър на финансите, проведе среща с представители на бизнеса и на синдикатите по повод отмяната от Конституционния съд на Единната сметка на НАП, по която се превеждат всички данъци и осигуровки. На заседанието присъства и Йордан Цонев, председател на Комисия по бюджет и финанси на 42-ро НС. Председателят на БТПП Цветан Симеонов и експерти от Палатата също участваха на заседанието.
 
Бяха обсъдени два варианта Една сметка с 4 подсметки или 4 отделни сметки. 
 
Според министър Чобанов независимо от избрания вариант - отделни сметки или подсметки - те трябва да са тези за задължителното пенсионно осигуряване, за здравните вноски, данъчната сметка и тази за социалното осигуряване.
Всяка от тези сметки ще запази философията за погасяване на задълженият.
 
Вариантът с четири сметки е най- бърз за прилагане, тъй като ще се използва вече готовия софтуер за единната сметка, коментира Людмила Петкова
 
БТПП настоява с новото законодателство да се прегради възможността - суми, внесени за обществено осигуряване да бъдат отнасяни към задължения по данъци и обратно – суми, внесени по данъчни задължения да бъдат използвани за погасяване на задължения по общественото осигуряване. БТПП предлага да се въведе отново краткия еднодневен срок за разнасяне на постъпилите плащания по съответните пера и да се премахне възможността данъчните лица да преценяват кое от задълженията да бъде погасено, а това да остане в правомощията на данъчнозадълженото лице. 
 
Окончателното становище ще бъде формулирано след като БТПП консултира проекта за промяна на Закона с членовете си.
 

10.02.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад