Назад

Трансатлантическото споразумение между ЕС и САЩ ще бъде здравословно и за двете икономики

Споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ и предизвикателствата за българските фирми обсъдиха на дискусия в БТПП представители  на Генерална дирекция „Търговия” на Европейската комисия, икономическото министерство,  Американското посолство, бизнесмени, икономисти – експерти. „Нашият стремеж е да ангажираме вниманието на българския бизнес, да го накараме да следи внимателно процеса на преговорите и да реагира навреме“, каза откривайки дискусията председателят на БТПП Цветан Симеонов и съобщи, че предстоят още информационни събития с участието на посолството на САЩ в София.
 
Евродепутатът Метин Казак, по чиято инициатива бе организирана дискусията, представи хода на преговорния процес по Споразумението, ролята на ЕВропейския парламент и очакваните ефекти от сключването му. „Дневният обмен на стоки и услуги между Европа и САЩ днес възлиза на 2.6 млрд. долара. Двете икономики инвестираха приблизително по 4 трилиона долара една в друга и американските инвестиции в ЕВропа са 3 пъти по-големи, отколкото тези в Азия, а европейските инвестиции в САЩ са 8 пъти повече от тези в Китай и Индия, взети заедно. Днес повече от 13 млн. души дължат работата си на разрастващите се трансатлантически отношения“, посочи той. Метин Казак съобщи, че се очаква Споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ да донася 100 млрд. евро, годишно за двете страни като печалбите за ЕС надхвърлят 100 млрд. долара, годишно, а тези за САЩ бъдат от порядъка на 90 – 95 млрд. долара.
 
Диана Найденова, директор „Външноикономическа политика“ в Министерството на икономиката и енергетиката изтъкна важната роля на малките и средни предприятия в износа на ЕС за трети страни и отбеляза, че у нас техният дял е преобладаващ.  Тя подчерта, че българските малки и средни предприятия се нуждаят от специална подкрепа, за да се възползват от такава мащабна либерализация на търговията, каквато предвижда Споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ.
 
По думите на Клейс Бенгсон, съветник на еврокомисаря по търговията Карл Де Гухт търговията,  която се случва през Атлантика всъщност е магистралният път на развитие на търговията. Той поясни, че Споразумението касае не само бариерите пред търговията, но и регулаторните системи и възможностите за уеднаквяване. Той подчерта, че една от целите на Споразумението е да се сведе до минимум бюрокрацията и да се улесни максимално осъществяването на търговските сделки.
 
Представяйки ползите от Споразумението, ръководителят на икономическия отдел на американското посолство в София г-жа Робин Брукс изтъкна, че икономическите отношения между Европа и САЩ обхващат 1/3 от цялата търговия на стоки и услуги и половината от световната икономика. Всеки ден между Европа и САЩ се осъществява оборот от 2.7 млрд. долара и повече от половината от американските инвестиции в чужбина са в ЕС, добави тя. „Трябва да строим мостове между нашите системи за регулации, за да се създаде такова пространство за разгръщане на търговията“, категорична е Робин Брукс. Тя изтъкна, че Споразумението предполага нови възможности за българските малки и средни предприятия и каза, че много се радва, че сега България търси начини за подпомагане на малките и средни предприятия.
 
Трябва още много да се направи, за да бъдат подготвени българските малки и средни предприятия за конкурентния натиск на американския пазар, отбеляза председателят на БТПП Цветан Симеонов. Той припомни, че при преговорния процес между България и ЕС много от българските фирми са смятали, че няма да бъдат засегнати, тъй като не възнамеряват да изнасят продукция там, но не след дълго са се оказали засегнати от вноса от ЕС.  Цветан Симеонов подчерта, че е много важно българските малки и средни предприятия да бъдат подкрепяни, за да станат по-конкурентоспособни. Несъмнено, трансатлантическото споразумение между ЕС и САЩ ще бъде здравословно и за двете икономики, убеден е председателят на БТПП.
 
По време на дискусията български предприемачи и чужди инвеститори обменяха мнения и имаха възможността да получат компетентна информация по интересуващите ги въпроси, поради което обсъжданията продължиха по-дълго от очакваното. 
 

10.02.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад