Назад

Представители на бизнеса и академичните среди обсъдиха иновациите в някои икономически отрасли

Кръгла маса на тема: „Иновациите в отраслите геология, минна индустрия и производство на строителни материали в Република България” се проведе в БТПП. Събитието бе организирано от Съвета по иновации и енергийна ефективност към Палатата. Участие в дискусията взеха учени, изследователи и преподаватели от БАН, представители на бизнеса.
 
Никола Вардев, член на Българската минно – геоложка камара, изнесе доклад на тема: „Перспективи за търсене и проучване на нови – иновативни за България индустриални и метални суровини”. Той представи 2 иновативни проекта, които са в основата на добиването на изходен материал за производство на натурални минерални торове. За повече информация: ТУК
 
Проф. Ирена Пейчева, Институт по геология при БАН, направи преглед на иновативните методи в геохронологията и геохимията при изследване на рудни находища. Презентацията на проф. Пейчева, може да видите ТУК.
 
Александър Караманов, Институт по физикохимия при БАН, запозна участниците с възможностите неорганичните промишлени отпадъци да се ползват в производството на стъкло-керамики и керамики. За повече информация: ТУК.
 
Ивайло Найденов, Сдружение „Средногорие Мед Индустриален Клъстер”, представи системи за съхранение на електрическа енергия и тяхното приложение в промишлените предприятия. За повече информация: ТУК
 
Събитието бе предшествано от Общо събрание на Съвета по иновации, в което Цветан Симеонов, председател на БТПП, приветства участниците като посочи, че без внедряването на иновации, икономиката на страната е без перспектива. Той отбеляза, че разчита усилията на Съвета да са прагматично насочени и се надява да има богата на събития и резулатати програма за 2014г.
 
Членовете на Съвета по иновации единодушно приеха отчета за извършената дейност през 2013г, както и основните насоки за текущата година. 
 
Следващото събитие от програмата на Съвета е кръгла маса на тема: „Енергийни технологии и енергийна ефективност“.
 

10.02.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад